ABD, güneş enerjisinde çılgın bir büyüme yaşıyor

ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC), yayınladığı son raporunda (31 Temmuz 2023’e kadar olan verileri içeren), güneş enerjisinin ABD’nin elektrik üretim kapasitesine yaklaşık olarak 1.824 megavat (MW) yeni girdi sağladığını söyledi. Başka bir deyişle ise ABD’de Temmuz 2023’te eklenen toplam kapasitenin yüzde 67,2’sinden fazlası güneş enerjisinden sağlandı. Böylece güneş enerjisinin ABD’deki toplam kurulu üretim kapasitesi içindeki payını yüzde 7,12’ye çıktı.

ABD, güneş enerjisinde hızla büyüyor

ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) en son “Aylık Elektrik Enerjisi” raporunda güneş enerjisinden üretilen elektriğin Temmuz 2022’ye kıyasla ay boyunca yüzde 22,3 oranında arttığını bildirdi. Bu büyüme oranı diğer tüm enerji kaynaklarından daha fazlayken, çatı tipi güneş enerjisinde ise yüzde 26,6’lık bir artış yaşandı. Bununla birlikte tüm sektörlerdeki tahmini toplam güneş enerjisi (26.785 GWh), hidroelektrik tarafından sağlanan elektriği (21.500 GWh) geçerken ABD’nin şebeke ölçeğindeki rüzgar çiftlikleri tarafından sağlanan elektriğe (27.726 GWh) neredeyse eşit hale geldi.

Güneş enerjisinin temmuz ayındaki güçlü performansının bir trend haline gelmesi bekleniyor. Zira FERC, Ağustos 2023 ile Temmuz 2026 arasında güneş enerjisine toplam 84.392 MW ilave yapılmasını bekliyor. Bu sayı, rüzgar enerjisinden beklenenin (21.341 MW) neredeyse dört katı ve doğal gaz için bildirilenlerin (4.660 MW) neredeyse 20 katı. Ancak bu büyüme tahminlerinin muhafazakar olabileceği de söyleniyor.

Güneş ile doğal gaz arasındaki makas daralıyor

Öte yandan bu tahminler gerçekleşirse 2026 yaz ortası itibariyle güneş enerjisi ABD’nin kurulu üretim kapasitesinin yüzde 12,9‘undan fazlasını oluşturacak. Güneş enerjisi bu oranla birlikte rüzgarı (yüzde 12,4), petrolü (yüzde 2,6) ve nükleeri (yüzde 7,5) geride bırakacak. Az bir farkla kömürün (yüzde 13,8) gerisinde kalması beklenen güneş enerjisinin önünde halen uzun bir yol var. Zira üç yıl içinde, doğal gaz hala kurulu üretim kapasitesinin en büyük payını (yüzde 41,8) oluşturacak. Buna karşılık tüm yenilenebilir kaynakların (yani güneş artı rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle) karışımı toplamda yüzde 34,1 olacak.

Güneş enerjisinin hem yeni kapasite hem de fiili elektrik üretimindeki güçlü büyümesi, güneş enerjisi çağının başladığını doğruluyor. Üç yıl içinde güneş enerjisi ABD üretim kapasitesinin sekizde birinden fazlasını oluştururken, tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretim kapasitesi kömür veya nükleer enerjiden daha fazla olacak ve doğal gazınkine yaklaşacak gibi duruyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir